mobile-logo
Biuletyn Informacji Publicznej

wybierz:

Struktura Organizacyjna - schematZamówienia, przetargi, zapytania ofertowe

Biuletyn Informacji Publicznej - Polskie Radio S.A.

Witamy Państwa na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polskiego Radia S.A. Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, BIP służy wszystkim obywatelom, zapewniając im łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych.

Na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polskiego Radia S.A. znajdziecie Państwo informacje o przedmiocie działalności Spółki, zadaniach które realizuje, statusie prawnym, organizacji, władzach i majątku.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony Biuletynu Informacji Publicznej, która na bieżąco jest uzupełniana i aktualizowana.INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW

Szanowni Państwo,

Polskie Radio S.A. informuje, że ogłoszenia i dokumentacje postepowań, które zostały wszczęte na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. wszczętych od dnia 1 stycznia 2021 r. oraz których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych) nie będą już zamieszczane na stronie Polskiego Radia S.A. www.prsa.pl jak dotychczas, lecz będą udostępnione na Platformie Przetargowej dostępnej pod adresem: https://polskieradio.logintrade.net

Lista postępowań jest udostępniona pod poniższym linkiem:

https://polskieradio.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące działania Platformy Przetargowej są dostępne pod adresem: https://polskieradio.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

Powyższe instrukcje w formie filmów instruktażowych dostępne pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCFD21Tpk9fHfrhy09tAAPkQ zaś wsparcie techniczne dla Wykonawców dostępne jest w dniach pon.-pt., w godzinach 8:00-16:00 pod telefonem tel. +48 71 787 35 34 lub e-mailem: helpdesk@logintrade.net

 

Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji Dyrektora Artystycznego Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, znak sprawy: BZP.ZW.2022.760

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji Dyrektora Artystycznego Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, znak sprawy: BZP.ZW.2022.760

 

 

Polskie Radio SA z siedzibą w Warszawie, adres: 00-977 Warszawa, al. Niepodległości 77/85;

wpis do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy,

KRS pod nr 0000017753;

NIP 521-04-14-265;

wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł - wpłacony w pełnej wysokości