Konkurs na brokerską obsługę ubezpieczeniową PR S.A.

2015-11-24

POLSKIE RADIO S.A.
Biuro Administracyjne
00-977 Warszawa, al. Niepodległości 77/85
Tel. (022) 645 92 71, fax.: 645 59 16
e-mail: biuro.administracyjne@polskieradio.pl

ZAPRASZA
firmy brokerskie do złożenia ofert
na brokerską obsługę ubezpieczeniową PR S.A.

Umowa obowiązywać będzie
od dnia 1 lutego 2016 roku do 31 stycznia 2018 roku.

Termin składania ofert upływa dnia:
11 grudnia 2015 r. o godz. 13:00

Wszelkie informacje dotyczące warunków przystąpienia oraz zasad przeprowadzenia Konkursu są zamieszczone
w „REGULAMINIE KONKURSU”, który jest dostępny na stronie internetowej Polskiego Radia S.A. - adres strony:
www.prsa.pl.

Wszelkie pytania dotyczące postępowania konkursowego należy kierować pod adresy mailowe Zamawiającego lub pod nr fax: (22) 645-59-16, jednak nie później niż 5 dni przed upływem terminu składania ofert. Na pytania przesłane po tym terminie Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi.


Osobą upoważnioną do kontaktu jest:
Sylwia Wąsowska – tel.: (022) 645 99 95,
e-mail: sylwia.wasowska@polskieradio.pl .
Regulamin konkursu na obsługę brokerska
treść ogłoszenia Konkurs na Brokera 2015 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 
Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 
Odpowiedzi na pytania z dn. 3 i 4 grudnia 2015 r. 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 
« wstecz