logo

http://prsa.pl/artykul.aspx?id=202633

ZNAMY NOMINOWANYCH DO NAGRÓD MEDIÓW PUBLICZNYCH 2022

Poniedziałek, 28 listopada 2022

Kapituły powołane przez Polskie Radio, Telewizję Polską, Polską Agencję Prasową oraz Audytorium 17 ogłosiły nominowanych do Nagród Mediów Publicznych w czterech kategoriach: Muzyka, Obraz, Słowo i Idea. Polskie Radio nominowało w kategorii Muzyka. Nazwiska tegorocznych nominowanych ogłoszone zostały podczas konferencji prasowej, 28 listopada, w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Rada Mediów Narodowych.


Niezależne kapituły składające się z ekspertów i autorytetów w danej dziedzinie dokonały wyboru nominowanych, z których wyłonią laureatów Nagród Mediów Publicznych. Członkami Kapituły Nagrody Mediów Publicznych 2022 w kategorii Muzyka są: Piotr Beczała, Józef Skrzek, Krzysztof Herdzin, Katarzyna Moś oraz Krzysztof Ścierański

Do Nagrody Mediów Publicznych 2022 w kategorii „Muzyka” nominowano:

·       Łukasza Borowicza – niezrównanego promotora muzyki polskiej za granicą, którego inicjatywy koncertowe i wydawnicze przywracają zapomniane dzieła polskiej literatury symfonicznej i operowej;

·       Renatę Przemyk, która została doceniona za konsekwencję, szczerość wypowiedzi, wszechstronność i szerokie muzyczne zainteresowania – od festiwalu w Jarocinie i Opolu, przez sceny teatralne, aż po Przegląd Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu;

·       Marcina Pospieszalskiego – angażującego się w istotny sposób w propagowanie dziedzictwa muzyki tradycyjnej, inicjującego projekty koncertowe, nagraniowe i warsztatowe, odwołujące się do ludowej spuścizny muzycznej, umiejętnie łączącego świat jazzu i muzyki rockowej z idiomami polskiej muzyki tradycyjnej.


Nagroda w kategorii „Muzyka” została ustanowiona w celu wspierania i popularyzacji polskiej twórczości muzycznej, propagowania kultury muzycznej i działalności artystycznej budującej polską świadomość i wspólnotę. 

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają statuetkę oraz nagrodę pieniężną o wartości 100 tys. zł.

Laureatów Nagród Mediów Publicznych w kategoriach Muzyka, Obraz, Słowo oraz Idea ogłoszeni zostaną podczas uroczystej gali, która odbędzie się 5 grudnia w siedzibie Telewizji Polskiej.


·       Więcej szczegółów na stronie internetowej tutaj


Copyright © Polskie Radio S.A