logo

http://prsa.pl/artykul.aspx?id=197109

Lokalizacja

Środa, 19 sierpnia 2015
siedziba główna

  • al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa
  • ul. Myśliwiecka 3/5/7, 00-977 Warszawa
  • ul. Modzelewskiego 59, 00-977 Warszawa


Polskie Radio SA z siedzibą w Warszawie, adres: 00-977 Warszawa, al. Niepodległości 77/85;
wpis do rejestru przedsiebiorców KRS przez Sa Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydziała Gospodarczy,
KRS pod nr 0000017753;
NIP 521-04-14-265;
wysokość kapitału zakładowego: 8 366 300 zł - wpłacony w pełnej wysokości

Copyright © Polskie Radio S.A