logo

http://prsa.pl/artykul.aspx?id=197105

Cele spółki

Piątek, 19 sierpnia 2011
Zgodnie ze statutem Polskiego Radia SA celem działania spółki jest:
 • 1. Tworzenie i rozpowszechnianie ogólnokrajowych i regionalnych programów radiowych uwzględniających zadania i obowiązki określane ustawą o radiofonii i telewizji, w tym zwłaszcza:
  - dostarczanie informacji,
  - udostępnianie dóbr kultury i sztuki,
  - ułatwianie korzystania z oświaty, dorobku nauki i kultury,
  - dostarczanie rozrywki,
  - popieranie krajowej twórczości radiowej.
 • 2. Budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych.
 • 3. Rozpowszechnianie przekazów tekstowych.
 • 4. Prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych.
 • 5. Prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z twórczością audiowizualną, w tym eksportu i importu.
 • 6. Produkcja, emisja i pośrednictwo w zakresie działalności reklamowej.
 • 7. Popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej.
 • 8. Podejmowanie wspólnej produkcji i rozpowszechniania audycji oraz ich wymiany z innymi nadawcami radiofonii publicznej.
 • 9. Tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą.
 • 10. Tworzenie i rozpowszechnianie programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach.
 • 11. Wykonywanie usług technicznych i realizacyjnych oraz programów zleconych dla podmiotów gospodarczych i odbiorców indywidualnych.

Copyright © Polskie Radio S.A