Polskie Radio SA - Struktura - Pion Programowy

Program 3
adres do korespondencji:
al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa

Wiktor Świetlik

Dyrektor - Redaktor Naczelny

Mariusz Cieślik

Z-ca Dyrektora - Redaktora Naczelnego

Tomasz Kowalczewski

Z-ca Dyrektora - Redaktora Naczelnego
Sekretariat
tel.: +48 22 645 55-47
fax.: +48 22 645 59-47
adres do korespondencji:
Myśliwiecka 3/5/7 00-977 Warszawa