Polskie Radio SA - Struktura - Pion Programowy

Program 1
adres do korespondencji:
al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa

Michał Mońko

Dyrektor - Redaktor Naczelny

Marek Mądrzejewski

Z-ca Dyrektora - Redaktora Naczelnego

Robert Tekieli

Zastępca Dyrektora
Sekretariat
tel.: +48 22 645 33-15; +48 22 645 35-15
fax.: +48 22 645 59-15