Polskie Radio SA - Struktura - Biuro Programowe i Rozwoju Korporacyjnego

adres do korespondencji:
al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa

Paweł Kwieciński

Dyrektor - Redaktor Naczelny

Anna Czabańska

Z-ca Dyrektora
tel.: +48 226459210
Sekretariat
tel.: +48 22 645 92-10
fax.: +48 22 645 59-23
adres do korespondencji:
al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa