Polskie Radio SA - Struktura - Biuro do Spraw Korporacyjnych

Dział Obsługi Statutowych Organów Spółki
adres do korespondencji:
al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa

Celina Kopińska

tel.: 22 645 94 79