Polskie Radio SA - Struktura - Biuro do Spraw Korporacyjnych

Dział Obsługi Statutowych Organów Spółki
adres do korespondencji:
al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa

Anna Buda

tel.: +48 22 645 35-85
fax.: +48 22 645 59-10