Polskie Radio SA - Struktura - Pion Ekonomiczny

Biuro Ekonomii i Finansów
adres do korespondencji:
al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa

Małgorzata Skrzyszewska

Dyrektor

Magdalena Rzepkowska

Główny księgowy

Agnieszka Golec

z-ca Głównego Księgowego
Sekretariat
tel.: +48 22 645 99-67