Polskie Radio SA - Struktura - Pion Produkcyjny

Archiwum Polskiego Radia
adres do korespondencji:
al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa

Elżbieta Berus-Tomaszewska

Dyrektor

Agnieszka Kordowicz

Z-ca Dyrektora
Sekretariat
tel.: +48 22 645 50-73
fax.: +48 22 645-59-42