Polskie Radio SA - Struktura - Pion Ogólny

Wydział Kadr i Polityki Personalnej
adres do korespondencji:
al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa

Danuta Żołek

p.o. Kierownika
Sekretariat
tel.: +48 22 645 92-08
fax.: +48 22 645 59-50