Polskie Radio SA - Struktura - Pion Programowy

Portal polskieradio.pl
adres do korespondencji:
al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa

Piotr Chęciński

Dyrektor - Redaktor Naczelny

Andrzej Turkowski

Zastępca Dyrektora

Krzysztof Kossowski

Z-ca Dyrektora - Redaktora Naczelnego
Sekretariat
tel.: +48 22 645 33-64
fax.: +48 22 645 39-32