Polskie Radio SA - Struktura - Pion Programowy

Program 4 - Polskie Radio 24
adres do korespondencji:
al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa

Paweł Piszczek

p.o. Dyrektora

Agnieszka Kamińska

Z-ca Dyrektora

Joanna Turek

Zastępca Dyrektora
Sekretariat
tel.: +48 22 645 33-77
fax.: +48 22 645 39-44