Polskie Radio SA - Struktura - Biuro Współpracy z Zagranicą

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
adres do korespondencji:
al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa

Wojciech Kniecicki

Andrzej Winnicki

Z-ca Kierownika
tel.: +48 22 645 35-48