Polskie Radio SA - Struktura - Rada Nadzorcza

Maciej Rodowicz

Maciej Rodowicz - absolwent WydziałuPrawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996). W 2003 r. po odbyciuaplikacji adwokackiej, został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej wWarszawie. Od 2003 roku prowadzi praktykę adwokacką w Warszawie. Posiada doświadczeniezawodowe w pomocy prawnej klientom indywidualnym i instytucjonalnym, w tymadministracji publicznej. Wykładowca w Dziale Szkolenia Aplikantów Adwokackich– Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Pełnił funkcje w organach nadzorczychorganizacji społecznych, w tym Stowarzyszenia Twoja Sprawa w Warszawie. Żonaty,ojciec czwórki dzieci – społecznie zaangażowany jako moderator AkademiiFamilijnej.


« powrót