Konkurs na Członków Zarządu Polskiego Radia

Poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Ogłoszenie o konkursie na kandydatów/kandydatki na trzech Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i dwóch Członków Zarządu Spółki Polskie Radio S.A. prowadzonym przez Radę Nadzorczą Spółki Polskie Radio S.A.

Więcej informacji w załączniku: Ogłoszenie o konkursie


« wstecz


Polskie Radio SA z siedzibą w Warszawie, adres: 00-977 Warszawa, al. Niepodległości 77/85;
wpis do rejestru przedsiebiorców KRS przez Sa Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydziała Gospodarczy,
KRS pod nr 0000017753;
NIP 521-04-14-265;
wysokość kapitału zakładowego: 8 366 300 zł - wpłacony w pełnej wysokości