Informacje o praktykach studenckich

Poniedziałek, 17 lipca 2017

PRAKTYKI STUDENCKIE

1.  Ubiegający się o przyjęcie na praktykę w  Polskim Radiu S.A. powinien:

   • być studentem ostatnich dwóch lat studiów,

   • przedstawić zaświadczenie z uczelni potwierdzające kierunek i rok studiów oraz wypełniony wniosek o odbycie studenckiej praktyki zawodowej w Polskim Radiu - Spółce Akcyjnej - załącznik nr 3 do uchwały nr 125/V/2010 Zarządu PR - S.A. z dnia 17 listopada  2010 roku

   • przedstawić ważną polisę ubezpieczeniową od NNW i OC obejmującą czas praktyki przed rozpoczęciem praktyk,

   • zapoznać się z treścią w/w uchwały.

2.  Praktyka jest nieodpłatna. Minimalny czas odbywania praktyki 15 dni, maksymalny 30 dni.


3.  Polskie Radio S.A. nie pokrywa kosztów przejazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania,

    wyżywienia podczas trwania praktyki.


DODATKOWE INFORMACJE:

Polskie Radio S.A

Wydział Kadr i Polityki Personalnej/ Sekcja Szkoleń

al. Niepodległości 77/85

00-977 Warszawa

tel. 22/645 96 94

e – mail monika.szopa@polskieradio.plWzory dokumentów do pobrania:

« wstecz