„Digitalizacja i udostępnianie radiowych dóbr kultury z Archiwum Polskiego Radia”

Czwartek, 7 stycznia 2016
Uprzejmie informujemy, iż 22 stycznia 2016r . o godz.11.00, w sali konferencyjnej im. Zygmunta Chamca w siedzibie Polskiego Radia S.A., al. Niepodległości 77/85 w Warszawie, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Digitalizacja i udostępnianie radiowych dóbr kultury z Archiwum Polskiego Radia”, przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury”
W sprawie udziału w prezentacji prosimy o kontakt z sekretariatem Archiwum Polskiego Radia: anna.ossowska@polskieradio.pl tel.22 645 50 73.
« wstecz